هدر رفت بیت المال، با نام نهضت آسفالت/ گلایه های عضو شورای شهر بهبهان، نوشداروئی که پس از مرگ سهراب بود

خورنا | پدرام کسائی:  نیمه ی سال قبل، شهردار بهبهان در گفتگو با این رسانه، خبر از بودجه ی شش میلیاردی با مساعدت استاندار خوزستان، جهت اجرای عملیات آسفالت معابر بهبهان داد.

این خبر موجی از شادی و شعف را در شهروندان بهبهان ایجاد کرد، تا پس از مدتها تحمل رنج و درد و ضرر و زیان های جانی و مالی، خیابان هایی با آسفالت نو را مشاهده کند.

آذر ماه سال قبل فراخوان مناقصه ی پروژه ی آسفالت معابر شهر بهبهان اعلام شد و در انتهای آذر خبر از انتخاب پیمانکار قبل از تاریخ اعلام شده جهت بازگشایی پاکت ها شهروندان را بهت زده کرد.

از همان ابتدا نقد های بسیاری به این شیوه ی انتخاب پیمانکار توسط شهروندان،فعالین مجازی و رسانه ها صورت گرفت، که شهرداری و شورای شهر در توجیه این کار، علت را تلاش برای حفظ بودجه و برگشت نخوردن اعتبار پروژه عنوان کردند.

ولی این پایان ماجرا نبود و قصه ی اصلی از آنجا شروع شد که پیمانکار انتخابی که هم زمان در شهرستان بهبهان پروژه های متعددی همچون (جاده ی منصوریه به کارخانه ی سیمان،جاده ی ورودی دو دوانگه،جاده ی امامزاده عبدالله(چاه ابوعلی) و اصلاح نقطه حادثه خیز قوس دره گرمابه) را در دست داشت در عمل نتوانست رضایت کارفرما(شهرداری) را جلب کند و سرعت کند و کیفیت پائین آسفالت، صدای شهردار، شورا و شهروندان را درآورد.

سوالی که وجود دارد این است که آیا مجریان پروژه ها، توان پیمانکاران را از لحاظ اجرائی و لجستیکی ارزیابی می کنند؟ و پیمانکار فعلی آسفالت با چه متر معیاری مورد ارزیابی شهرداری قرار گرفت و انتخاب شد؟

پیمانکار آسفالت، در مدت فعالیت خود در چند خیابان جاده قدیم دانشگاه به میدان میرزای شوقی، روبروی پارک پردیس، خیابان شهید عمران، بلوار امام رضا (ع) و بلوار میدان تامین اجتماعی به فلکه شهرک صنعتی کار کرده؛ و سرعت کم و کیفیت پائین آسفالت انجام شده، نتوانسته رضایت شهرداری و اعضای شورای شهر و همچنین شهروندان را در آستانه سال نو جلب کند.

طی مدت فعالیت چندماهه این پروژه، بارها در خصوص کیفیت و سرعت پائین آسفالت معابر در این رسانه نوشته شد، و خواستار نظارت بیشتر شورا و شهرداری بر عملکرد پیمانکار، جهت جلوگیری از هدررفت بیت المال بودیم.

ولی بیشتر از آنچه انتظار برخورد قاطعانه در مواجهه با اهمال و ضعف پیمانکار بودیم، شاهد عکس های سلفی و استوری های حضرات در این پروژه بودیم، که در فضاهای مجازی به رخ کشیده می شد، (البته آقایان همه چیز را به اتمام عملکرد دو میلیاردی پیش پرداخت موکول کرده بودند).

قابل ذکر است که در شروع بکار این پروژه مبلغ دو میلیارد تومان به پیمانکار داده شده، و گویا ارزش ریالی کارکرد پیمانکار تا کنون به مقدار مبلغ دریافتی رسیده است.

حال باید منتظر ماند و دید، شورا و شهردار برای ادامه کار با این پیمانکار چه تصمیمی خواهند گرفت.

اکنون چشم امید شهروندان برای داشتن خیابان هایی با آسفالت خوب و عاری از دست انداز و چاله چوله، به تصمیم مهم شورا و شهردار است؛ که با اقدامی قاطع از بیت المال چگونه صیانت خواهند کرد.