پروژه های شهرداری آغاجاری هنوز از خواب دیر موقع زمستانی بیدار نشده اند!!!

خورنا_بهنام کنارکوهی/ پس از عزل سعید سلوکی شهردار سابق آغاجاری و روی کار آمدن قیصری بعنوان سرپرست شهرداری، پروژه های عمرانی شهرداری به دلایلی متوقف شدند.
متاسفانه پس از گذشت مدتی هنوز این موانع برطرف نشده و با آغاز فصل بهار پروژه ها از خواب دیر موقع زمستانی بیدار نشده اند. نحوه عملکرد قیصری فرسنگ ها با برنامه های ارائه شده فاصله دارد و گویا اصلا برنامه ای در کار نبوده است.
در انتها خدمت سرپرست شهرداری آغاجاری عرض کنیم که با این نحوه عملکرد هیچگونه رزومه مثبتی از خود برجای نخواهید گذاشت و عملکرد ضعیف شما از ذهن ها پاک نخواهد شد‌.

از فردا با گزارش تصویری به پروژه های به خواب رفته شهرداری آغاجاری خواهیم پرداخت شاید …