شب گذشته بیش از ۱۴۰۰ مهمان نوروزی در مدارس بندرماهشهر اسکان داده شدند

۱۴۰۰نفر مسافر نوروزی شب گذشته در مدارس بندرماهشهر اسکان داده شدند

محمد علی بحرکانی دبیر ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش شهرستان بندر ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا ضمن اعلام این خبر گفت :
با توجه به اطلاعیه های سازمان هواشناسی مبنی بارندگی شدید تعداد مراجعه کنندگان به ستاد اسکان فرهنگیان افزایش یافته بطوریکه در طول شب و روز گذشته در حدود ۱۴۰۰ نفر در مدارس بندرماهشهر اسکان یافتند.
بحرکانی افزود : روز گذشته ظرفیت ۲۱ مدرسه در نظر گرفته شده برای اسکان مهمانان نوروزی تکمیل شده و برای اینکه مسافران نوروزی با توجه به پیش بینی باران و وزش باد بامشکل مواجه نشوند درب ۸ مدرسه دیگر روی این عزیزان باز شد.
دبیرستاد اسکان نوروزی فرهنگیان بندرماهشهر باتوجه به وضعیت ویژه پیش آمده به کمبود زیرانداز فرش اشاره کرد و از همه ادرات، سازمانها، و ارگانها درخواست نمود که در این زمینه این ستاد را یاری برسانند.