اعلام مکان های توزیع میوه شب عید شهرستان امیدیه

اسداله ترحم /خورنا – ‌به گزارش مدیریت جهادکشاورزی و اداره تعاون روستایی شهرستان امیدیه، مکان های توزیع میوه شب عید به نرخ دولتی به شرح زیر میباشد:
۱» اداره تعاون روستایی شهرستان امیدیه جنب اداره ثبت احوال
۲» یعقوب قیصری بازار مهاجران روبروی بازار ماهی فروشان
۳» احمد شریفی روبروی بانک رفاه کارگران
۴» آقای روح الله موسوی روبروی مسجد امام جنب نانوایی شمس
۵» روح الله موسوی چهار راه استادیوم منطقه پردیس
۶» یوسف آلبوغبیش منطقه علی آباد روبروی بانک صادرات
۷» عبادی نیا بازار علی آباد جنب مغازه محمد
۸» روح الله موسوی منطقه میانکوه روبروی بانک ملی
۹» سیدحسن دیده وری شهر جایزان روبروی تاکسی سرویس سعدی