در آغاجاری برای استقبال از مهمانان نوروزی، حاجی فیروز ها هم لباس نو بر تن نکردند!!!

خورنا_بهنام کنارکوهی/ در سال های اخیر برای جذب مهمان های نوروزی و گرفتن عکس های یادگاری، شاهد ایده های جدید در طراحی سفر هفت سین در ابتدای شهر آغاجاری بودیم.

متاسفانه امسال بر خلاف سالهای گذشته علاوه بر اینکه شاهد هیچ ایده جدیدی نبودیم، همان سفره پارسال با لباس رنگ و رو رفته و آفتاب خورده سال گذشته بر تن حاجی فیروز های آغاجاری به چشم میخورد.

در انتها با تاسف فراوان خدمت سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر عرض کنیم که: اگر ایده ای نداشتید، کاش لباس نو بر تن حاجی فیروزها میکردید که حداقل آغاجاری در عکس های مسافران نوروزی رنگ و لعاب داشته باشد!!!