تصاویر: منصوریه؛ شهر شکوفه های زردآلو

خورنا- جشنواره عکاسی شکوفه های زردآلو در شهر منصوریه در ۵ کیلومتری بهبهان با حضور جمعی از خبرنگاران در ۱۹ اسفند ماه برگزار شد.

تصاویر: شاهرخ حسنی