جاده میانبر اهواز-مسجدسلیمان؛ از شعار تا واقعیت

نماینده محترم در مجلس میبایست سرپرستی که وظیفه دولت است صرف نظر نماید و عملکرد خود را در جذب بودجه وزارت راه و شهرسازی و بودجه وزارت نفت جهت تسریع در تکمیل پروژه مذکور اقدام و گزارش آن را به صورت مستمر ارایه نماید

سالیان سال است مبحث جاده میانبر اهواز-مسجدسلیمان مطرح شده که  یک مطالبه عمومی و از ضرورتهای اساسی شهرستان مسجدسلیمان است. جاده ای که از ملاثانی تا دوراهی نفت سفید و سپس آبگنجی ادامه پیدا می کند و از آنجا از جاده قدیمی مسجدسلیمان جدا می شود و با احداث مجموعا” حدود۴۰۰۰ متر تونل به جاده کمربندی در حال احداث مسجدسلیمان می رسد.
حال این پروژه در دو بخش قابل بررسی است.
جاده کمربندی :
این جاده از تمبی شروع می شود و انتهای آن به پشت شهرک صنعتی و یا میدان ورودی شهر (میدان دانشگاه) ختم می شود. این کمربندی در دو پیمان تعریف شده است که یک پیمانکار با توان مالی خود در حال انجام است و پیمانکار نیمه دوم آن هنوز شروع نشده کار را رها کرده و تا کنون اجرای محدوده آن بلاتکلیف مانده است. جاده ای که اجرا و تکمیل و راه اندازی آن میتواند کمک موثری در خروج از انفعال بخش قدیمی شهر و از طرفی کاهش بارترافیکی درون شهر باشد و تکمیل پازل جاده میانبر باشد.

جاده میانبر اهواز مسجدسلیمان:
برنامه تعریض این جاده  از ملاثانی تا دوراهی نفت سفید درمسیر جاده موجود است و از آنجا مسیر به سمت آبگنجی جدا و به میانه کمربندی شهر ختم می شود. این مسیر حدود ۲۳ کیلومتر است که تقریبا ۱۰ کیلومتر آن توسط پبمانکار به کندی در حال اجرا است و مابقی آن در دو بخش قابل طرح و بررسی است.

۱- مشکلات زیست محیطی

اجرای حدود ده کیلومتر از این پروژه در مسیر زیستگاه حیوانات وحشی است که با پیشنهاد اجرای زیر گذر عبور حیوانات و دیوار کشی دیوار جاده در آن محدوده ، حفظ حیات آنها تضمین و موضوع زیستگاه قابلیت تعامل و اخذ مجوز را دارد. که تا کنون علیرغم بازدید مدیران سازمان محیط زیست کشور مجوز کتبی مربوطه صادر نشده است.

۲- اجرای حدود چهار کیلومتر تونل:

چهارکیلومتر تونل در دو ردیف است که عمده زمان و هزینه پروژه را در برمی گیرد. اجرای این تونلها در برآوردها و هزینه هایش چشم به بودجه کمکی شرکت نفت دارد تا با تامین اعتبارات لازم ، از یک سو کاهش مسیر این شهر نفتی به مرکز استان و کاهش حوادث جاده ای مسیر با توجه به تردد کارکنان و متخصصین آن شرکت و از سویی دیگر بخشی از خدمات اجتماعی خود را ادا نماید.

حال با توجه به وضعیت پروژه مذکور انتظار می رود وزارت نفت با توجه به وضعیت مذکور نسبت به تامین بودجه و اجرای تونلهای پروژه بعنوان سهم خود از جاده میانبر اهتمام ورزد و نماینده محترم مردم در مجلس نیز می بایست از نگاه مدیریتی و سرپرستی که وظیفه دولت است صرف نظر نماید و عملکرد خود را در جذب بودجه وزارت راه و شهرسازی و بودجه وزارت نفت جهت تسریع در تکمیل پروژه مذکور اقدام و گزارش آن را به صورت مستمر به مردم ارایه نماید.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چرا پیگیری نمیشه اخه چند سال باید طول بکشه متاسفم واقعا متاسفم فقط در حد حرف مانده
  • لطفا گزارش تصوری از ساخت و مسیر این جاده تهیه کنید شاید باعث دلگرمی بشود.باتشکر