افتخاری دیگر برای فوتبال رامشیر

خورنا_فرزادشعبانی

سه بازیکن تیم جوانان پاسارگاد رامشیر به اردوی تیم ملی دعوت شدند

پس از راهیابی چهار فوتبالیست از مدرسه فوتبال پاسارگاد رامشیر در تابستان گذشته به تیم منتخبین خوزستان این بار آقایان سید فرهاد موسوی، امیرسلمانزاده و محمدآلخمیس به اردوی تیم ملی جوانان ایران راه پیدا کردند.