بازدید علمی پنج روزه مدیران سه مقطع مدارس شهرستان رامهرمز از مدارس استان یزد

جهت بهره مندی از شیوه های آموزشی موفق برای اولین بار، مدیران مدارس رامهرمز به بازدید از مدارس یزد رفتند.

خورنا/فرشیدفرجی-به گزارش خبرنگارخورنا به نقل ازروابط عمومی روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز، امید حسین زاده مدیر آموزش و پرورش رامهرمز گفت: مدارس یزد بیش از ۲۰ سال متوالی رتبه اول نتایج کنکور سراسری را دارا می باشند و همچنین در موضوع مسائل تربیتی و میزان مشارکت اولیاء از مدارس سرآمد کشوری هستند که جهت استفاده و بهره مندی از تجارب کسب شده آموزش و پرورش یزد این برنامه پیش بینی شده است.
وی در ادامه گفت: از مدیران اعزامی خواسته شده است که با دقت مولفه های این موفقیت ها را رصد کنند و از تجارب آنها در مدارس رامهرمز استفاده کنند، ایشان به محتوای برنامه پیش بینی شده در این اردو اشاره کرد و اضافه کرد: روز اول بازدید از یکی از شهرستان ها، روز دوم، بازدید از ناحیه ۱ یزد که از بهترین نواحی کشور می باشد و در نهایت کارگاه های آموزشی با تدریس روسا و اساتید اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اختصاص دارد.
این برنامه با مجوز های لازم از اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از ۲۸ بهمن شروع و تا جمعه ۳ اسفند (ورود به شهرستان) ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در این بازدید تعداد ۴۰ نفر از مدیران مدارس هر سه مقطع شهرستان ر