گزارش تصویری افتتاح پروژه های عمرانی حوزه سلامت بندرماهشهر با حضور وزیر بهداشت

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری افتتاح پروژه های عمرانی حوزه سلامت بندرماهشهر با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی