رضا رضایی با حمایت استاندار به راه و شهرسازی می رود؟!

شنیده های خبرنگار خورنا از قطعی شدن انتصاب رضا رضایی به سمت مدیرکل راه و شهرسازی استان حکایت دارد.

رضایی فرد مورد حمایت حلقه اطراف شریعتی است و بعد از برکناری منوچهر رحمانی نیز برای تصدی این سمت مطرح بود اما بدلیل برخی ملاحظات فنی و عملکرد نه چندان موفق رضایی در نوسازی مدارس ، عباس پورسلان جایگزین رحمانی شد.

همین موضوع باعث دلخوری شدید شریعتی از آخوندی گردید ، اما شنیده ها حاکی است بعد از نشست شبانه هفته گذشته استاندار و حلقه اطرافش در منزل رضایی و جلسات امروز شریعتی در وزارت راه و شهرسازی ، حکم انتصاب رضایی بزودی رسانه ای می شود.

اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به دلیل حجم بالای پروژه های عمرانی همواره از اداراتی است که استانداران سعی می کنند افراد نزدیک به حلقه خود را به آنجا بفرستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شریعتی خوزستان را نابود کرده است او در حد یک بخشدار هم نیست