برای سومین سال متوالی؛

بانک شهر به عنوان بانک عامل نمایشگاه کتاب خوزستان انتخاب شد

بانک شهر برای سومین سال متوالی به عنوان بانک عامل نمایشگاه کتاب خوزستان انتخاب شد.

خورنا- به گزارش روابط عمومی سرپرستی بانک شهر خوزستان، سیزدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان با عاملیت سرپرستی بانک شهر استان در نمایشگاه بین المللی خوزستان در حال برگزاری است.
بانک شهر با برپایی پنج غرفه روزانه در دو تایم از ۹ صبح الی ۱۲ ظهر و همچنین از ۱۶ تا ۲۲ شب به ارائه خدمات در نمایشگاه کتاب خوزستان می پردازد.
علاقمندان به دریافت بُن کتاب می توانند با در دست داشتن کارت ملی به این غرفه های مستقر در نمایشگاه کتاب خوزستان مراجعه و نسبت به دریافت بُن کارت های تخفیف ۲۰ درصد برای خرید کتاب اقدام کنند.