اعلام نتایج آزمایشهای پزشکی ستار بهشتی

خورنا: رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار نظرهای منتشر شده به نقل از خود را درباره علت مرگ ستار بهشتی رد کرد و گفت: هنوز جمع بندی درباره علت مرگ این فرد انجام نشده و فردا با اتمام جمع بندی‌ها می‌توانیم نتیجه قطعی را اعلام کنیم.

احمد شجاعی اظهارات منتشر شده قبلی به نقل خود را درباره علت مرگ ستار بهشتی که در رسانه‌ها منتشر شده را کذب دانست و گفت: اظهارات بنده به درستی منتشر نشده و درباره مرگ این فرد هنوز در سازمان پزشکی قانونی جمع بندی نهایی انجام شده و آزمایشهای پزشکی ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ستار بهشتی به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی فوت کرده و آیا ضرب و جرح عامل مرگ وی بوده است توضیح داد: همه این موارد در حال بررسی است و تا پایان تحقیقات که احتمالاً فردا به اتمام می‌رسد، نمی توانیم نتیجه قطعی را اعلام کنیم.

به گزارش فارس،رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این پرسش فارس که آزمایشهایی که تاکنون انجام شده چه نکته‌ای را ثابت کرده است، گفت: تا زمانی که همه آزمایشها و بررسی‌های فنی در کنار هم گذاشته نشود و جمع بندی نهایی انجام نشود، نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی کنیم.