عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی اعلام شد/صادرات بیش از یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تن پتروشیمی بندرامام تا پایان آذر ماه سال جاری

خورنا|باقر گل فر:تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان آذر ماه۹۷ در مجموع به۴۰٫۵ میلیون تن و ارزش صادرات به بیش از ۸ میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون دلار رسید.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ عملکرد ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقر درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا پایان آذرماه امسال ۱۴ میلیون و سیصد و شصت و نه هزارتن بوده است.

همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی  نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از ۱۷ میلیون نهصد و شصت و هشت هزارتن بوده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکوردر بیش از۸ میلیون و دویست هزار تن بوده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درآذرماه امسال بیش از۳٫۸ میلیون تن بوده است.

گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید تا پایان آذر ماه امسال را مجتمع های اهتمام جم،پردیس ،خراسان ، لاله، فناوران، ارومیه و زاگرس به خود اختصاص دادند.

صادرات

صادارت محصولات پتروشیمی تا پایان آذر ماه به رقم ۱۵ میلیون و هفتصد و ده هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون دلار رسید.

مجتمع های پتروشیمی درآذرماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۱ میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۱۴ میلیون دلار را صادر کردند.

درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از۸ میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزارتن محصول به ارزش ۴ میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون دلارصادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از ۳ میلیون و نهصد و نود و سه هزار تن محصول به ارزش بیش از ۲میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.

همچنین درسایر مناطق، بیش از ۳ میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار تن محصول به ارزش ۱ میلیارد و نهصد وهفتاد و دو میلیون دلار صادر شد.

بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از ۲ میلیون تن و از نظرا رزشی نیز مجتمع پتروشیمی نوری با بیش از یک میلیارد و یکصد و هفده میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ابتدای سال تا پایان آذر به خود اختصاص داد.

همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تن صادرات توانست بیش از۶۸۹ میلیون و سیصد و سی و نه هزار دلار صادرات را رقم بزند.

در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از ۸۰۵ هزار تن محصول را به ارزش بیش از ۳۱۶ میلیون دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.