مدیر سمای بندرماهشهر نارضایتی ۵۰ خانواده را دلیل مناسبی برای انتقاد از عملکرد مدرسه سما ندانست!

دبستان غیردولتی دخترانه سما ماهشهر، زیر مجموعه دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی در حال فعالیت است. شهریه این مدرسه حدود ۲ میلیون تومان و بیش از ۲۵۰ دانش آموز در این مدارس در حال تحصیل هستند.

به گزارش خورنا مدرسه دخترانه سما درحالی دومین سال فعالیت خود را می گذارند که برخی از اولیا و معلمان از عملکرد و نحوه مدیریت مدرسه ناراضی هستند.

امکانات این مدرسه نیز بر خلاف تبلیغاتی که داشته چندان هوشمند نبوده به طوریکه برخی از کلاسها به طور مشترک از یک تخته هوشمند استفاده می کنند.

هم چنین وعده برگزاری کلاس موسیقی در هنگام ثبت نام محقق نشد .مسئولین دانشکده سما زیر فشارهای برخی از مسئولین شهر از برگزاری این کلاس که جزو برنامه آموزشی مدارس سما است، شانه خالی کرده اند.

واضح است که هر گونه سوء مدیریت و نارضایتی در مدارس و مجموعه سما موجب زیر سوال رفتن اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی می شود. اخیرا سوء مدیریت در این دانشگاه باعث کشته و زخمی شدن چندین دانشجو شد و لطمه سنگینی به اعتبار دانشگاه آزاد وارد شد در حالی که می شد با مدیریت صحیح و رفع مشکلات از وقوع این فاجعه جلوگیری کرد.

این سوال مطرح می شود که اساسا مدیر دبستان دخترانه سما در بندرماهشهر با چه معیارهایی انتخاب شده و آیا عملکرد این مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته یا خیر؟ آیا دانشگاه آزاد و دانشکده سما نگران سوءمدیریت و وقوع حوادث و حواشی احتمالی در مدارس زیر مجموعه خود نیست؟

بیژن قنواتی، رئیس دانشکده سما در واکنش به سوال خبرنگار خورنا نسبت به انتقادات از مدرسه دخترانه سما، تلویحا خبرنگار خورنا را دشمن دانشکده سما خواند و اظهار داشت: آیا نارضایتی ۵۰ نفر و رضایت ۲۰۰ نفر میتواند باعث شود اینگونه خبر تهیه کنید؟ آیا با دشمنان سما همراه شده اید؟ آیا باید از جایگاه خبرنگاری برای رسیدن به اهداف شخصی بهره بگیرید؟

انتظار می‌رود دانشگاه آزاد بندرماهشهر ضمن رسیدگی به وضعیت سوءمدیریت در مدرسه دخترانه سما، از وقوع حواشی و اعتراضات احتمالی کارکنان و خانواده های دانش آموزان جلوگیری کند و در این برحه حساس که نظام و انقلاب مورد حجمه قرار دارد، بهانه ای به دست دشمنان ندهد.