فازبندی احداث پروژه سرمایه گذاری پردیس سلامت اهواز مشخص شد

فاز بندی احداث پردیس سلامت اهواز از طریق برگزاری فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در جلسه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری اهواز مشخص شد.

 

به گزارش خورنا امیر صفی‌خانی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی ضمن اعلام این خبر در مورد مصوبات جلسه اظهار کرد: با توجه به تائید و تصویب هیات عالی سرمایه گذاری مقرر شد احداث پردیس سلامت اهواز در زمینی به مساحت ۱۹/۷ هکتار در سه فاز شامل فاز اول احداث کلینیک و پاراکلینیک، هتل، داروخانه، پارکینگ و پارک شهری، فاز دوم شامل احداث بیمارستان سیصد تا یک هزار تخته، هایپر و فاز سوم شامل احداث سایت مسکونی صورت می گیرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با بیان اینکه براساس این مصوبه احداث فازهای بعدی و تحویل قطعه زمین برای هر فاز مشروط بر پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰درصد فاز قبل است.

صفی‌خانی افزود: جهت اجرای این پروژه ضرورت دارد مجوزهای لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و سازمان و میراث فرهنگی و گردشگری صادر شود.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در پایان خبر داد: تهیه اسناد فراخوان این پروژه در حال انجام است و برگزاری دومین فراخوان عمومی آن تا پایان بهمن ماه برگزار می شود.