با وجود کمبود آب در هندیجان؛ یک روستای جدید در بندرماهشهر با بهره گیری از آب ارسالی به هندیجان تاسیس میشود

خورنا- شنیده شده که یک روستای جدید در بندرماهشهر با استفاده از آب ارسالی به هندیجان تاسیس میشود.

به گزارش خورنا، شنیده ها حاکی از آن است که با هماهنگی انجام شده بین فرمانداری بندرماهشهر و مسئولین آب جنوب شرق استان که خط لوله آن از بندرماهشهر عبور می کند قرار شده به منظور اسکان دائم چهل خانوار از عشایر عثامنه که هر کدام هزار راس گوسفند دارند روستایی ایجاد گردد و آب آنها از خط لوله موسوم به جنوب شرق که آب شرب شهرستان هندیجان و روستاها را تامیین می کند، منشعب شود.

نکته ای که در تاسیس این روستا به آن توجه نشده این است که در شرایط عادی در طول فصل گرما شهرستان هندیجان و روستاهای تابعه با کمبود شدید آب شرب مواجه است. آیا مسئولان به این فکر نکرده اند که در تابستان چه بلایی بر سر شهروندان هندیجان خواهد آمد؟

آیا جایگزینی برای این مقدار آب که تقریبا ۵۰ درصد کل آب تصفیه شده برای هندیجان هست در نظر گرفته شده یا اینکه شهروندان هندیجانی باید منتظر بی آبی و بحران آب باشند و یا مجبور به کوچ شوند؟

تاسیس یک روستا در چنین شرایطی با چنین حجمی از معادلات غیرمنطقی و بحران زا نه تنها کمکی به عشایر منطقه نخواهد کرد، بلکه در کوتاه مدت شرایط منطقه را به سمت درگیری های آبی و فضای امنیتی سوق میدهد و بحرانی بر بحران های منطقه میافزاید.