براساس مصوصه کارگروه گندم,آرد و نان استان:

سرانجام قیمت نان در خوزستان افزایش یافت

قیمت انواع نان در خوزستان براساس آخرین مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان استان از امروز افزایش پیدا کرد.

احمدرضارستمی: به گزارش خورنا براساس این مصوبه از امروز سه شنبه ۱۸ دی ماه کلیه قیمت‌های جدید نان در سطح استان خوزستان اجرایی گردید و نانوایان استان موظف هستند که نان تولیدی خود را به وزن مشخص و قیمت مصوب آن در اختیار مشتری قرار دهند.

البته برطبق این مصوبه فرمانداران به عنوان روسای کارگروه‌های گندم، آرد و نان شهرستانها نیز وظیفه دارند با اعمال ساز و کارهای نظارتی لازم از هرگونه کم‌فروشی و یا گران فروشی احتمالی در این حوزه جلوگیری کنند.

بنابراین گزارش قیمت انواع نان برطبق مصوبه اخیر کارگروه گندم، آرد و نان خوزستان به قرار زیر اعلام شده است:

۱)نان تافتون دولتی با وزن چانه ۱۸۰ گرمی ۲۵۰ تومان
۲)نان تافتون آزادپز با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۳۵۰ تومان
۳)نان تافتون خراسانی دولتی با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۴۵۰ تومان
۴)نان تافتون خراسانی آزادپز با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۵۵۰ تومان
۵)نان لواش دولتی با وزن چانه ۱۵۰ گرم ۱۸۰ تومان
۶)نان لواش آزاد پز با وزن چانه ۱۵۰ گرم ۲۵۰ تومان
۷)نان سنگک دولتی با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۸۰۰ تومان
۸)نان سنگک آزادپز با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۱۳۰۰ تومان
۹)نان بربری دولتی با وزن چانه ۴۰۰ گرم ۵۵۰ تومان
۱۰)نان بربری آزادپز با وزن چانه ۴۰۰ گرم هزار تومان است.

گفتنی است که برخی مسئولین استان پیش تر اعلام کرده بودند که علیرغم مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان خوزستان، هرگونه افزایش قیمتی در این خصوص با توجه به وجود مشکلات اقتصادی مردم و حساسیتهایی که در این زمینه وجود دارد فعلا منتفی بوده و قیمت نان همچنان ثابت خواهد ماند!!!