پتروشیمی، پیشتاز اجرای طرح فرماندهی حادثه در کشور

خورنا|باقر گل فر:نخستین جلسه شبکه تخصصی فرماندهی حادثه شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نه تنها برای صنعت، بلکه برای کشور نقطه عطفی در عملیاتی شدن فرماندهی حادثه است.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اولین جلسه شبکه تخصصی فرماندهی حادثه شرکتهای این منطقه (چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۷) با حضور فرمانده ارشد HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه، کارگروه تخصصی و فرماندهان حادثه شرکت های مستقر در منطقه برگزار شد.

این جلسه با هدف توانمند سازی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری برگزار شده بود. با توجه به اهمیت و جایگاه فرماندهی در حوادث بزرگ، استقرار سامانه فرماندهی به عنوان بخشی از طرح توانمندسازی شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در سال ۹۷ برنامه ریزی شده است.

در راستای تحقق این برنامه تاکنون دو کارگاه آموزشی سامانه فرماندهی در منطقه برگزار شده و تشکیل شبکه های تخصصی مانند شبکه فرماندهی، شبکه لجستیک، شبکه عملیات و شبکه طرح ریزی برای استقرار این سامانه در شرکتها، مورد توجه قرار گرفته است.

قریب به اتفاق شرکتهای پتروشیمی، روسای مجتمع های خود را برای فرماندهی در حوادث انتخاب کرده اند و این نشان از میزان توجه شرکتهای پتروشیمی به حوادث است. این فرماندهان مکلف شدند که در شرکتهای خود بدنه اصلی سامانه فرماندهی حادثه شامل عملیات، لجستیک و طرح‌ریزی را شناسایی و استقرار دهند.

پس از ابلاغ حکم فرماندهی ارشد HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از طرف وزارت نفت و سازمان پدافند غیر عامل کشور به مدیرعامل سازمان منطقه ویژه، به منظور ارتقاء سطح آمادگی شرکت‌های فعال منطقه در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات، طرح توانمندسازی شرکت‌های منطقه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران با شرکت بیش از هفتصد نفر از مدیران و مسئولین شرکتها از گامهای نخستین این طرح بود که در سالهای ۹۵ و ۹۶ برداشته شد. همچنین تمرینات دورمیزی و مانورهای میدانی نیز به عنوان بخش دوم این طرح در سال ۹۶ به صورت هدفمند در بسیاری از شرکت ها اجرایی گردید.