عکس: تصادف خونبار در جاده مرگ

خورنا: پس از حادثه اخیر تصادف در جاده آبادان ـ ماهشهر که منجر به کشته شدن ۱۰ تن شد، روز پیش(پنجشنبه) این جاده موسوم به جاده مرگ باز هم چهار قربانی گرفت.

عکس اختصاصی خورنا: علی چاروسائی