توسعه بازار آسیا و اروپا هدف اصلی پتروشیمی امیرکبیر از حضور در نمایشگاه eurasia 2018 plast ترکیه

خورنا|باقر گل فر:شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده مواد اولیه پلیمری مذاکرات خود را با مشتریان آسیایی و اروپایی در نمایشگاه eurasia 2018 plast آغاز کرد.

این نمایشگاه با حضور شرکت های بزرگ تولید کننده مواد اولیه، تجهیزات و صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی فرصتی بهینه را برای شرکت کنندگان به منظور مذاکره با مشتریان آسیایی، اروپایی و شرکت های مختلف تامین کننده تجهیزات فراهم می کند که بدون شک فصل تازه ای برای توسعه بازار آسیا و اروپا شرکت های تولید کننده خواهد بود.

در این نمایشگاه حدود یک هزار شرکت بزرگ تولیدکننده صنعت پلاستک از ۴۱ کشور دنیا حضور دارند و از ۸۴ کشور نیز بازدیدکننده دارند.

شرکت کنندگان در نمایشگاه صنعت پلاستیک و پتروشیمی ترکیه از شرکت های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه و تجهیزات و صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی می باشند.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه eurasia 2018 plast از ۱۴ ام آذرماه آغاز به کار کرد و در ۱۷ آذرماه به کار خود پایان می دهد.