گزارش تصویری حضور پتروشیمی امیرکبیر در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه eurasia 2018 plast ترکیه

خورنا|باقر گل فر:این نمایشگاه کار خود را از ۱۴ آذرماه با حضور شرکت های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه، تجهیزات و صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی از ۴۱ کشور دنیا آغاز کرد.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مواد اولیه پلیمری در آسیا در این نمایشگاه حضور دارد.