اولین مرحله طرح دوست علمی ریاضی در بهبهان

خورنا | پدرام کسائی:  به همت بنیاد نخبگان استان خوزستان و با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان، اولین مرحله”دوست علمی” با محوریت ریاضی ویژه دانش آموزان مستعد و برتر در شهرستان بهبهان برگزار خواهد شد.

طرح دوست علمی در راستای اجرای سند راهبردی کشور جهت افزایش توانایی و ارتقاء سطح مهارتی دانش آموزان مستعد و با هدف شناسایی دانش آموزان برتر، هدایت و حمایت آنان برای ورود به عرصه های کار آفرینی و اشتغالزایی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری در رشته های زیست شناسی، فیزیک، شیمی و ریاضی اجرا می شود.

طرح دوست علمی ریاضی با حضور صابری رئیس و هرمزی فوق دکتری ریاضی عضو بنیاد نخبگان استان خوزستان پنج شنبه ۱۵ آذر ماه صبح در دبیرستانهای پسرانه استعداهای درخشان شهید ناصری و دخترانه فرزانگان مهندس دادپور ویژه دانش آموزان مستعد و عصر بصورت همایش علمی آموزشی برای دبیران ریاضی دوره اول و دوم آموزش و پرورش بهبهان برگزار خواهد شد.

گفتنی است برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای طرح دوست علمی ریاضی با مشارکت و تلاش پژوهشسرای شهرستان بهبهان صورت پذیرفته است.