اختتامیه فوتسال دانش آموزی بین مدارس در بندرامام خمینی ره

خورنا|باقر گل فر:اختتامیه فوتسال دانش آموزان متوسطه اول بین مدارس با حضور بخشدار بندرامام ، رئیس هئیت فوتبال بندرامام ، رئیس اداره ورزش و جوانان بندرامام و مسئولین تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش در بندرامام خمینی ره برگزار گردید.

نتایج این مسابقات به شرح ذیل است و لازم بذکر است آموزشگاه ابوریحان بیرونی در مقطع متوسطه اول برای دومین یال پیاپی قهرمان از این دوره مسابقات می شود.

مقطع ابتدایی

مقام اول: آموزشگاه ابوریحان بیرونی (مربیان محمدفلاحی امیرآشتی .مدیر کاظم لارتی)

مقام دوم :آموزشگاه مولوی (مربیان امیدتوکلی هادی فغانی .مدیر کیومرث خادمی)

مقام سوم: آموزشگاه امام خمینی ره (مربی امیدتوکلی مدیر عبدالخالق مهدی پور)

 

مقام اخلاق: آموزشگاه باغ الفبا(مربی امیر آشتی مدیر خانم پاریابی)

آقای گل: محمدامین نصیرزاده(ابوریحان)

بهترین دروازه بان :زین العابدین خدامی (ابوریحان)

مقطع متوسطه اول

مقام اول: آموزشگاه شاهدتوحید(مربی نوید مسرت مدیربختیارمرادی)

مقام دوم: آموزشگاه امام جعفرصادق ع(مربی محسن جعفری مدیر محمدسعیدشهرکانی)

آقای گل: محمدحسین مشانی (شاهدتوحید)

بهترین دروازه بان: شایان لیمن (شاهدتوحید)