ما بجای مسئولین از مردم عذرخواهی می کنیم

خورنا | پدرام کسائی:  کمر شهروندان بهبهان زیر مشکلات عدیده در بهبهان خم شده، ولی تا کنون کدام مسئول آمده و بابت مشکلات موجود از مردم عذرخواهی کرده؟

پایگاه خبری خورنا بهبهان با شهامت تمام، بجای آقایان مسئول از شهروندان بابت مشکلاتی که برخی از آنها در زیر اشاره می شود عذرخواهی می کند:

🔹 ما بخاطر چاله چوله های بسیار در شهر که امان مردم را بریده از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

 

 

🔹 ما بابت وضعیت بسیار بد پارکهای سطح شهر از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹ما بابت وضعیت بد فضای سبز شهر از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹 ما بابت نبود سرویس های بهداشتی در نقاط مختلف شهر از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹 ما بابت نبود پارکینگ مناسب در سطح شهر از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹 ما بابت وضعیت بسیار بود ترمیم نوار حفاری فاضلاب از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹 ما بابت وضعیت بد مبلمان شهری و سیمای بصری شهر از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹 ما بابت وضعیت بسیار بد ابتدای جاده منصوریه از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔹 ما بابت وضعیت آبگرفتگی قبور در بهشت رضوان از شهروندان عذرخواهی می کنیم.

🔰 امیدواریم مسئولین از اینکه ما بابت مشکلات موجود در شهر از مردم عذرخواهی کرده ایم گلایه نداشته و آنها نیز بابت کاستی ها از مردم عذرخواهی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.