شهر خوب را شهروندان خوب می سازند

خورنا | پدرام کسائی:  مردم بهبهان اکثراً از کمبود امکانات و ضعف خدمات رسانی در حوزه های مختلف، خصوصاً خدمات و مبلمان شهری گلایه دارند.

حال باید پرسید سهم شهروندان در بوجود آمدن مشکلات چقدر است؟

تصاویر فوق گوشه هائی از دردهای پنهانی است که مبتلابه بهبهان است که در نهایت موجب شلختگی چهره این شهر شده است.

وقتی می بینیم شهرداری که مشکلات مالی کمرش را خم کرده، اقدام به خرید و نصب جداکننده استاندارد بدای خیابان های شهر نموده، و شهروندانی قانون گریز و بی مسئولیت اقدام به تخریب آن کرده اند، آیا باز هم باید نوک پیکان تقصیرات را به سمت شهرداری نشانه گرفت؟

 

روزانه مشابه این موارد را در نقاط مختلف شهر و به اشکال مختلف مشاهده می کنیم؛ (سدمعبر، پارک ممنوع، حرکت موتورسیکلت در پیاده رو، ریختن زباله در معابر و جوی و جداول، عبور از چراغ قرمزو …) از مواردی است که همه روزه در گوشه گوشه این شهر شاهد آن هستیم یا شاید خود انجام می دهیم.

این روزها و با بارندگی های پائیزی شاهد مسدود شدن مسدود شدن جوی و جدول های آبگرفتگی معابر بودیم، که بی مسئولیتی برخی شهروندان و ریختن زباله موجب شد کارگران زحمتکش شهرداری در هوای بارانی با سختی فراوان اقدام با بازگشائی جداول و رفع آبگرفتگی نمایند.

اگر شهری خوب، پاکیزه و شاداب می خواهید، ابتدا باید شهروندانی خوب باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.