تاریخ دوباره تکرار شد

امروز ۳۱ شهریور است!

#اختصاصی_خورنا

“گروهک تروریستی”؛ از نامش پیداست؛ با تمسک به حمله مسلحانه و با شعار دفاع از آرمان های جمعی به سوی کسانی حمله می کند که داعیه دار حقوق آنان است. اولین بار نیست که اهواز قهرمان روزهای خونین به خود می بیند و این نشان از سنگ بزرگی ست که مردمان این خطه با جان و مال خود برداشته به سمت دشمنان امنیت و آرامش این مرز و بوم نشانه رفته اند.

حادثه ای تکرارشد؛ ۳۱شهریور خونین ۱۳۵۹ درست در همین ساعات، جنوب قهرمان بار دیگر آماج ناجوانمردی های مشتی خائن به قومیت پرافتخار عرب شد؛ دیکتاتوری از آن سوی مرزها آمده بود تا آرامش کذایی را به مردمان جنوب تحمیل کند و امروز اخلاف خائن تر از او …
حقیقتا حمله به زنان و کودکانی که در ساعات اولیه صبح واپسین روز تابستان برای گردش و بازی به پارک آمده بودند شجاعتی بزرگ می خواهد چرا که” هر که درین حلقه نیست، فارغ ازین ماجراست”

کودک کشی رسم این ناجوانمردان است؛ به خاک و خون کشیدن جوانان بیگناه، جانباز بی دفاع و زنان هراسان با شعار کذایی “مقاومت ملی مردم احواز” امروز رنگی به رخ خائنان گریخته از وطن نگذارده.
گزارش های رسمی و غیر رسمی تاکنون از شهادت جمع کثیری از هموطنان بیگناه تحت عناوین مختلف خبر می دهد؛ شواهدی که بر نیت شوم عاملان آن که تنها بر هم زدن امنیت و آرامش این مرزوبوم است صحه می گذارد. در کجای این دنیا با کشتن زنان و کودکان بیگناه و سربازان و جانبازان بی دفاع می توان به شاهراه امنیت و آرامش رسید؟
آیا آنچه امروز تحت عنوان اقدامات “گروهک تجزیه طلب” در دفاع از مردم مظلوم جنوب بوقوع پیوست سنخیتی با ادعاهای مغرضانه و غرب پسند آنها دارد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.