خود را بتمن پنداشته اند

عباس مدحجی : مطلبی با موضوع اتفاقات ‌جنجالی اخیر منطقه آزاد اروند با اشاره به چهره های شرور سینمای هالیوود، یکشنبه روی پیشخوان یکی از روزنامه ی کثیر الانتشار قرار گرفت. مطلبی که مشخصا اسم شخص یا سازمانی را ذکر نکرده بود و اشاره ای به سفارشی بودن نوشته از سوی سازمانی نداشت اما توسط کارمندان روابط عمومی همان سازمان به سرعت در گروهای مجازی منتشر شد و در ذیل مطلب هم توضیحی به عنوان “پاسخ فلان خبرنگار” نگاشته شده بود. گرچه مطلب در واقع تعداد زیادی از منتقدین و رسانه های پرسشگر را نشانه گرفته بود و باعث اعتراض آنها هم شد.

شاید نتوان مشخصا سفارشی بودن مطلب را نتیجه را گرفت اما وقتی مطلب توسط کارمندان خودِ سازمان و در جواب انتقادات به عملکرد آن نشر پیدا میکند و مشخصا یک خبرنگار را نشانه میگیرد چه ایده ی دیگری میتوان داشت؟ در اثباتِ نگاشتِ سفارشی و جهت دار بودن مطلب، همین عبارات زیر، خواننده باهوش را کفایت میکند: حمله به آگاهی و امیدواری مردم ، قلم‌‌های اجاره‌ای، جریانهای تخریب و تفرقه، تلاش برای برخوردها و تنشهای قومی ، دلالان سیاسی و اقتصادی ، رانت و دلالی ، زمین‌خواری ، فساد سیاسی و اقتصادی، جیره‌خواران و سناریو‌نویسان محلی ، جریان فاسد، پولهای کثیف، تهدید یا تطمیع و…

قطعا حق جوابیه و پاسخگویی به انتقادات برای هر شخص و سازمان ذینفعی طبق قانون مطبوعات و چرخه ی خبر محفوظ است اما آنچه جای تأمل دارد، عدم توانایی یک اَبَر سازمان در درج نام خود بعنوان نگارنده مطلب است. نگارنده ی مطلب که جای بسی اما و اگر دارد و در پایگاه خبری نزدیک به سازمان مذکور قلم میزند، هرکس هست (واقعی یا مستعار!) سپر روابط عمومی فشل این سازمان شده است.

البته درحالی که خود کارمندان روابط عمومی سازمان در فضای مجازی اقدام به بازنشر مطلب با اشاره به نام شخص حقیقی و نه حقوقی میکنند ، دیگر جایی برای اما و اگر نمیماند. این فضای غیر حرفه ای و غیر ژورنالیستی تخریب شخصی ، جز از روابط عمومی غیر متخصص و غیر آگاه بر نمی آید. روابط عمومی که نداند رسانه ها و اصحابشان چشم بیدار جامعه اند بهتر است تابلوی “روابط خصوصی” را برسردرش نصب کند. البته شاید این اتفاق با زمزمه های تغییرات و جایگزینی مدیران روابط عمومی سازمان مذکور بی ارتباط نباشد.

سازمان مذکور به گواهی مدیر عاملش مدتهاست دچار رکود و انزوای رسانه ای و روابط عمومی شده است. همین امر افکار عمومی و رسانه ها را دور کرده و گاها بر تعامل سازنده ی رسانه ای خط بطلان کشیده است. نشست خبری اخیر این سازمان با تعدادی خبرنگار گلچین شده نیز اثباتی ست بر هزاران اثبات ناکار آمدی و نگاه تک بعدی روابط عمومی. انتظار میرفت این سازمان متمول و متمکن با بکارگیری چند نیروی حرفه ی در روابط عمومی بتواند نه فقط با رسانه های همراه و همسو که با رسانه های منتقد و مستقل هم دروازه ی همکاری بگشاید. امری که متاسفانه نه تنها محقق نشد که به تخریب شخصی و تهمتهای خصوصی به خبرنگاران بدل شد. تماس شخصی از داخل سازمان با خانواده های خبرنگاران ، سفارش به برخی چهره ها از بزرگان طوایف برای واسطه گری و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران، انسداد فضاهای مجازی روی اصحاب رسانه، تلاش برای تقسیم خبرنگاران به خودی و غیر خودی و تلاش برای ایجاد هزینه از جمله اقدامات مستند این سازمان با خبرنگاران منتقد خرمشهر و ابادان بوده است.

در پایان و فارغ از بحث این مطلب ، مدیران ارشد آن هنوز پاسخ روشن و واضحی به شائبه های دریافت های مالی و خرج های نجومی و جشنواره های کذایی ش نداده و قطعا مطالبه گری توسط همان اندک اصحاب رسانه ی مطالبه گر کماکان دنبال خواهد شد.
این موضوعهای تخریبی و حاشیه ای اخلالی در روند صحیح و به حق مطالبه گری و شفاف سازی ایجاد نخواهد کرد و بهتر است این سازمان بجای تلاش مذبوحانه در کنار زدن منتقدین ، آغوش خود را برای نقد باز کرده و با پاسخگویی شفاف ، صریح و محترمانه نظر افکار عموم را جلب کند.

اعلام ورود سه نماینده ی این منطقه به موضوع شفاف سازی فیش های حقوقی کارمندان و مدیران این سازمان نیز در همین راستا صورت گرفت. غلامرضا شرفی و عامر کعبی نمایندگان آبادان و عبدالله سامری نماینده ی خرمشهر هرکدام بطور جداگانه از ورود و پیگیری این مسئله تا شفاف سازی کامل خبر دادند. قطعا تا حصول نتیجه،افکار عمومی، ذهنهای پرسشگر و فعالین دلسوز منطقه بدنبال اهداف محقانه ی خود خواهند بود. در این روند آنچه مهمتر از اشخاص است ، استحصال نتیجه ی جریان صحیح پرسش گری و جرقه ی افکار عمومی برای آغاز و پافشاری بر مطالبه گری ست. جرقه ای که اگر با همراهی چهره های مستقل و دلسوز واقعی حفظ شود در آینده درس عبرت مسولین ناپاسخگو و چراغ راه مسؤلین مردمی خواهد شد. مسؤلینی که خود را بتمن و خبرنگاران را جوکر میپندارند.