مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان:

کودکان بازمانده از تحصیل مجددا در استان خوزستان شناسایی می‌شوند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه ترک تحصیل یک کودک به خاطر فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست اظهار کرد: طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل یک پروژه اجتماعی است که از کار ‌ویژه‌های استانداری خوزستان بوده و امسال نیز از مرداد‌ماه با حمایت کامل شورای اجتماعی کشور برای دومین سال پیاپی در استان اجرایی شده است.

احمدرضارستمی: به گزارش خورنا در جلسه شورای آموزش و پرورش استان خوزستان محمد‌صادق کریمی‌کیا گفت: بحث بازگشایی مدارس و مباحث آموزشی مرتبط با آن پیش از آنکه مختص آموزش و پرورش باشد یک فرآیند اجتماعی است که اهتمام ویژه به آن می‌تواند فرآیند توسعه در کشور را هرچه بیشتر تسری بخشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان توسعه را امری ساختنی دانست و خاطر‌نشان کرد: ما اگر به فکر آینده جامعه هستیم باید ابتدا کودکان و نوجوانان آینده‌ساز این مملکت را به خوبی تربیت کرده تا فردای این کشور ساخته شود.

وی با بیان اینکه مبحث توسعه در کشورهای پیشرفته دنیا امری فرهنگی و اندیشه‌ای به حساب می‌آید اظهار کرد: در ارزیابی تولید ناخالص ملی برخی کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود که این کشورها به آموزش و پرورش خود همیشه سهم هنگفتی بیش از اعتبارات دفاعی اختصاص می‌دهند.

کریمی‌کیا امر توسعه یک کشور را مستلزم وجود افراد توسعه یافته دانست و افزود: در این رقابت بین‌المللی که در سطح دنیا برای رسیدن امر توسعه وجود دارد ما باید به امر آموزش و پرورش خود فراتر از نوع روتینی که در حال حاضر وجود دارد نگاه کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان بیان داشت: از آنجایی که بحث آموزش و پرورش تعلق شخصی به هیچ شخص یا گروهی ندارد و همگی به نوعی در آن سهیم هستند لذا همه باید در کمک به این نهاد ملی احساس مسئولیت داشته باشند.

وی ضمن اشاره به پروژه شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: این پروژه که در سال گذشته از اردیبهشت ‌ماه تا مهرماه با همکاری شورای اجتماعی کشور برای اولین بار در استان کلید خورده است طی آن یکهزار و ۱۳۰ کودک بازمانده از تحصیل پس از شناسایی شدن به چرخه آموزش و پرورش استان مجددا باز‌گردانیده شدند.

کریمی‌کیا با بیان اینکه ترک تحصیل یک کودک به خاطر فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست اظهار کرد: طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل یک پروژه اجتماعی است که از کار ‌ویژه‌های استانداری خوزستان بوده و امسال نیز از مرداد‌ماه با حمایت کامل شورای اجتماعی کشور برای دومین سال پیاپی در استان اجرایی شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان در پایان ضمن اشاره به این نکته که تمدن اصیل ایرانی همواره براساس علم و دانش بوده است عنوان کرد: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای توانمندی را داشته باشیم که توانایی مقابله با انواع تهدیدات اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره را داشته باشد باید با اتکاء هرچه بیشتر به علم‌ و دانش به قدرتی دست پیدا کنیم که در سایه آن بتوانیم جامعه را در جهت موفقیت هرچه بیشتر به جلو ببریم.