افتتاح اولین کلینیک مددکاری اجتماعی در شهرستان هفتکل+تصاویر

قادر سبحانی|خورنا_صبح دیروز و به مناسبت هفته دولت کلینیک مددکاری اجتماعی تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان هفتکل با حضور فرماندار، امام جمعه معاون فرماندار وسایر مسئولان افتتاح شد.

درروزششم ازهفته دولت وباهمت اداره بهزیستی شهرستان هفتکل کلینیک مددکاری شوق زندگی افتتاح گردید

مهندس صفایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان هفتکل هدف ازتاسیس کلینیک های مددکاری رابهره مندی ازتوان تخصصی بخش غیردولتی ،کاهش تصدی گری دولت وافزایش ضریب نفوذمددکاری اجتماعی درسطح جامعه عنوان نمودند

کاوس صفایی در پایان از حمایت های نماینده مجلس،مدیرکل بهزیستی استان،فرماندار و امام جمعه تشکر کرد