حضور فرماندار و مدیر آموزش و پرورش امیدیه در اداره کل نوسازی استان و پیگیری پروژه های ناتمام مدارس شهرستان

اسداله ترحم / خورنا – به منظور بررسی وضعیت فضاهای آموزشی و پروژه های در حال اجرای شهرستان امیدیه جلسه ای در دفتر مدیر کل نوسازی تشکیل گردید.

در این جلسه رفیعی فرماندار امیدیه به عنوان رییس شورای آموزش و پرورش بر افتتاح و بهره برداری از مدارس نوساز چاه سالم و آزادی جایزان در ابتدای مهرماه تاکید نمودند.

همچنین کرایی مدیر اموزش و پرورش امیدیه با تشریح وضعیت تراکم دانش آموزی و کمبود فضاهای آموزشی در برخی نقاط شهرستان، خواستار بررسی و احداث مدارس جدید در این مناطق شدند.

رضایی مدیر کل نوسازی استان نیز، ضمن اعلام حضور در شهرستان در دو هفته آینده در خصوص پیگیری تکمیل پروژه ها و تخصیص تجهیزات مورد نیاز مدارس شهرستان قول مساعد دادند.

لرکی معاون پشتیبانی و موسوی کارشناس خدمات آموزش و پرورش نیر گزارشی از وضعیت فضاهای آموزشی ارائه نمودند