کسب مقام دومی آقایان در مسابقات کاراته توسط ورزشکاران شهر گلگیر

میثاق حاجتی| خورنا: این مسابقات که امروز در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۷  در شهرستان مسجدسلیمان با حضور ۶ تیم و بیش از ۱۰۰ کاراته کار آغاز شد.


در پایان مسابقات کاراته کاران دیار آسماری توانستند به مقام دوم مسابقات و در انفرادی به ترتیب زیر برای شهر خود مقام بیاورند:

امیر محمد اسکندری؛ اول🥇
عارف جونکی؛ اول🥇
رضا رستمی؛ اول 🥇
عرفان جونکی؛ اول🥇
علی اسدی؛ اول🥇
علی اقابیگی؛ اول🥇
ابراهیم ریسی؛ اول🥇
ابوالفضل رحیمی؛ اول🥇
امیدرضا خلفیان؛ اول🥇
امیرحسین رحیمی؛ دوم 🥈
امیرعباس رحیمی؛ دوم 🥈
رضا مدملی؛ دوم 🥈
یاسین خلفیان؛ دوم🥈
محمدحاتمی؛ سوم 🥉
ارتین اسکندری؛ سوم🥉
سینا ریسی؛ سوم🥉
عباس نجفی؛ سوم🥉
علی خلفیان؛ سوم🥉
حسن اسدی؛ سوم🥉


در شهریور ماه مسابقات کاراته انتخابی ژاپن در اصفهان برگزار می‌شود که قرار است چند نفر از گل گیر نیز در آن شرکت نمایند، که باعث افتخار این شهر می باشند

امیدواریم شهر گل گیر با پتانسیل بالایی که دارد بتواند حق خود را از ورزش دریافت نمایند و در آخر جا دارد از مربی جوان تیم استاد فاطمه موسوی نیز تشکر نماییم که در بدست آوردن این مقام ها نقش به سزایی داشتند