نقش شهرداری ها در فرهنگ سازی بسیار حائز اهمیت است


به گزارش خورنا حمید رضا چمن آرا عضو شورای شهر دزفول طی یادداشتی اعلام داشت نقش شهرداری ها در ارتقا حوزه فرهنگ و اجتماعی بسیار محسوس است .
با سلام ودرود بر مردم عزیز دزفول
به نظر میرسد که با توجه به مشکلات موجودناشی از مسائل مالی که حاکم بر تمامی شهرداریهای کشور و خصوصا شهرداری دزفول می باشد نیاز جدی احساس می گردد در حاشیه توجه به طراحی و پیش بینی پروژهای مختلف درحوزه عملیات فیزیکی شهر توجه ویژه به نقش شهرسازی نوین در ارتقاء حوزه فرهنگ و اجتماعی بسیار محسوس و نیازمند به نظر میرسد در همین راستا حالا که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدلیل مشکلات مالی و اقتصادی موجود حرکت اهسته تری در حوزه های پروژه ای خواهند داشت
لازم است در سایر حوزهها ی نرم شهری و خصوصا ارتقاء نقش شهرداری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و شهروندی پر رنگ تر ظاهر گردیده و تلاش مضاعف را در این راستا از مدیران مربوطه شاهد باشیم
کارشناسان سازمان یونسکو طبق مطالعات انجام شده اعلام نموده اند که نقش شهرداریها در تامین امنیت روحی _روانی و شهری بیشتراز پلیس و دادگستری ها است یعنی اگر شهرداریها حمایت نشوند و آنها نتوانند نقش اصلی خود را طبق اصول محوله ایفا کنند زندگی بسیار سخت و هرج ومرج در شهر ها حاکم می شود
یعنی اینکه از ابتدا اندیشه کنیم که چگونه می توان به موازات تامین نیازهای خدماتی شهروندان ،نیاز آنها به رابطه اجتماعی _کمال و تعالی ،ارامش روحی و روانی و معنوی را هم تامین کرد
و البته این رویکرد خود دارای شاخه های بسیار وسیع و گسترده بوده که به امید خدا جهت همیاری و کمک شهروندان عزیز دزفول در نوشتار آینده مواردی را مطرح خواهم نمود که امیدوارم موجب تعامل بیشتر مدیران شهری و شهرداری با مردم شریف دزفول گردد
ارادتمند مردم در شورای اسلامی شهر دزفول
حمید رضا چمن آرا_۹۷/۵/۱۸