اعلمی: خاتمی گزینه مناسب اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۹۲ /عارف و کمالی اصلاح‌طلب نیستند

خورنا: اکبر اعلمی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در تشریح وضعیت کنونی جریان اصلاحات، گفت: در واقع حذف قهری اصلاح طلبان درون قدرت از قدرت، یک توفیق اجباری بود که بر آنها تحمیل شد و لاجرم آنها بهترین فرصت را برای تجدید قوای از دست رفته و همچنین تجدید نظر در رفتار و سیاست های گذشته و پی بردن به نقاط قوت و ضعف خود داشته اند که امیدوارم از این فرصت حداکثر استفاده را برده باشند.

وی افزود: هرچند که هنوز هم شواهد حاکیست، جبهه اصلاحات باز همچون گذشته، اسیر شخصیت‌زدگی، شخصیت محوری، نداشتن برنامه و راهبرد مشخص و عدم انسجام و سازمان دهی و وجود شب پره هائی است که در غیاب ماه درخشنده به نام اصلاح طلب بازیگر میدان می شوند و برای کسب موقعیت و مقام خود به معامله می پردازند که البته بخشی از نواقص و کمبودها مانند عدم انسجام و سازمان دهی، ناخواسته بوده و بر این جریان سیاسی تحمیل شده است.

عارف و کمالی اصلاح طلب نیستند

نماینده مجلس ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، در مورد نامزدهای احتمالی جریان اصلاحات همچون محمدرضا عارف، محمدعلی نجفی و حسین کمالی که امروز توسط رسانه ها مطرح می شوند ، بیان داشت: در واقع اصلاح طلب بودن یک فرد را باید از عملکرد و مواضع او تشخیص داد. با تعریفی که بنده از اصلاحات و اصلاح طلبی دارم، هیچیک از آقایان عارف و کمالی، اصلاح طلب محسوب نمی شوند.

اگر کاندیدای برجسته ای در انتخابات نباشد؛ حضور خاتمی موجب استقبال مردم می شود

وی همچنین خاتمی را گزینه مناسبی برای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: با توجه به عملکرد دولت نهم و دهم، اگر آقای خاتمی دوباره کاندیدا شود و در میان کاندیداها، شخصیت توانمند و برجسته ای وجود نداشته باشد، ویژگی های اخلاقی و نام آشنائی وی باعث استقبال سه باره مردم از او خواهد شد.

اعلمی خاطرنشان کرد: هرچند که شخصا بر این عقیده ام آقای خاتمی در بهترین دوره زمانی نتوانست از حمایت ۲۲ میلیونی مردم و پشتوانه هائی مانند اکثریت مجلس ششم، دانشگاهیان، مطبوعات کشور و موقعیت جهانی فراهم شده برای ایجاد تحول در کشور استفاده لازم را ببرد، پرواضح است که در شرایط کنونی وضعیت بهتر از گذشته نیست.