روزانه صدها هفتکلی برای انجام امور درمانی به شهرهای اطراف می روند/ مجموعه مدیریت شهرستان چرا اهتمام لازم جهت تهیه زمین ساخت کلینیک نفت را ندارد

خواسته های عمومی و کلان سرلوحه پیگیری ها قرار گیرد.

قادر سبحانی|خورنا_فقدان نظام سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی و نبود امکانات موجب شده است تا بسیاری از مهمانان ناخوانده درمانگاه ها آزمایشگاها و سونوگرافی های رامهرمز و شهرهای همجوار را هفتکلی ها تشکیل بدهند.

دومین شهر نفتی خاورمیانه متاسفانه با عدم مدیریت صحیح، امروز به یک تبعید گاه تبدیل شده است

شهرستان هفتکل با استخراج روزانه ۴۶ هزار بشکه نفت خام بعنوان یکی از مهمترین منابع چرخه اقتصادی، امروز مردم آن در حادترین شرایط در حال زندگی هستند بطوری که برای ابتدایی ترین امور درمانی همانند آزمایش و سونوگرافی محروم می باشند.

کافی است مسئولین لحظاتی را در مسیر ورودی شهرستان به انتظار بماند تا در سحرگاه صدها هفتکلی را ببینند که برای انجام امور درمانی باید کیلومتر ها راه را با هزینه های گزاف طی کنند تا بتوانند ابتدایی ترین مراحل در مانی را در شهرهای همجوار انجام دهند.

از سال ۱۳۹۳ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مصوب کرد یک کلینبک بهداشتی و درمانی با تمامی امکانات تخصصی در هفتکل ایجاد کند حال که پنج سال از این مصوبه می گذرد کوچکترین حرکتی از طرف شرکت نفت برای اجرای شدن این طرح بهداشتی مهم دیده نشده است.

از یک طرف شرکت نفت عدم تخصیص زمین مورد نیاز برای ساخت کلینیک را بهانه می کنند.

و از طرف دیگر بعضی ادارات شهرستان به جای هموار سازی برای تهیه زمین مورد نیاز، خودمانع…..

در این شرایط که روزانه صدها شهروند هفتکلی برای انجام امور درمانی به شهرهای اطراف می روند نباید فکر اساسی برای رفاه حال مردم این شهرستان کرد؟

جمعیت ۲۴ هزار نفری هفتکل ،عبور صدها مسافر بین استانی از محدود شهرستان و وجود بالای ۲ هزار نفر جمعیت عشایری در شش ماه از سال در اطراف شهر هفتکل، هم و همه می طلبد که امکانات بهداشتی و درمانی به صورت کیفی و کمی در شهرستان ارتقاء یابد.

حال سوالی اصلی این است ؟که چرا مجموعه مدیریت شهرستان توان تهیه زمین مورد نیاز برای ساخت کلینیک نفت را ندارد.

نزدیک به یک قرن است که نفت هفتکل واسطه ای برای توسعه و آبادانی نقاط مختلف کشور بوده است، بنابراین ساخت یک کلینیک تخصصی توسط شرکت نفت یقینن از حقوق مردم شهرستان خواهد بود.

خواسته های عمومی و کلان باید سرلوحه پیگیری ها قرار گیرد که اجرای شدن ساخت کلینیک تخصصی نفت یکی از این خواسته عمومی می باشد.

کارگروه مردم نهاد توسعه هفتکل.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.