سوء مدیریت قصه پر غصه خوزستان

دکتر فریدون امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه – برخی مدیران چه به عمد و چه به سهو با مردم صادقانه رفتار نمی کنند. برای مثال وقتی مسئولی به عمد اطلاعات غلطی در اختیار مردم قرار می دهد یا با راهبردهای غیر حرفه ای جوی دو یا چند گانه به وجود می آورد، با این هدف که مردم را به خیال خود خوشحال نماید و یا برخی که علاقه مند به جنجال اند و ارضاء ذائقه ستیزه جویانه خود را در پرخاشگری در گفتگوهای رسانه ای می یابند و در ساعت ها گفتگوهایشان اثری از راهبرد و یا راهکاری حرفه ای برای حل مشکلات نمی بینی و پیوسته یا ناکارآمدی رقبایشان را در رسانه ها به رخ یکدیگر می کشند‌ و یا خود که مسئول هستند به جای مردم مطالبه گری می کنند در واقع رفتاری غیر مسئولانه و غیر حرفه ای را به تصویر می کشند.

مشکلات زیست محیطی اعم از ریزگردها و شوری آب با هیچ سخنرانی و گفتگویی جز عمل و تلاش و برنامه ریزی های کارشناسی چندین ساله حل نخواهد شد و صحبت و تعریف و مصاحبه تنها روایت بی حاصل یک بحران است که ثمری برای مردم نخواهد داشت.

مشکلات زیست محیطی کنونی نشات گرفته از سوء مدیریت های غیر حرفه ای و ساختار سنتی سازمانهای متولی است که بنای آنها قریب به یک قرن پیش نهاده شده است که پاسخگوی نیازهای جامعه کنونی نیستند.

ساختار سنتی سلسله مراتبی و ساختار مکانیکی ناکارآمد کنونی خسارت های فراوانی را بر کشور وارد نموده است.

عدم هم زیستی سازمان ها با وجود مدیران غیر حرفه ای در مواجهه با معضلات زیست محیطی از جمله پدیده ریز گردها و بحران آب، ناکارآمدی ساختار سازمان ها و سوء مدیریت ها را نشان میدهد.

واقعیت این است که ساختار سنتی حال حاضر سازمان ها و شیوه انتصاب مدیران نیاز به تغییر و بازنگری جدی و فوری دارد تا توانایی لازم برای ممانعت از بروز حوادث گوناگون بوجود آید.
در عصر خردورزی جایی برای ناکارآمدی و عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت پذیری پذیرفتنی نیست.

روح مطالبه گری و ذهن جستجوگر نسل حاضر به مدد رسانه های بی بدیل، ساختار سازمانی ناکارآمد و سوء مدیریت ها را به چالش جدی وا خواهد داشت.

معضلات زیست محیطی در خوزستان که سازمان های متولی به دلایل گوناگون از جمله عدم همزیستی سازمانی و سوء مدیریت ها توان رفع آن را نداشته اند، بیش از پیش لزوم اصلاح ساختارهای سازمانی و بهره مندی از توان مدیران حرفه ای و مسئولیت پذیر را ضروری نموده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.