گزارش تصویری از همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان باغملک بمناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر صبح امروز سه شنبه پنج تیرماه

خورنا؛ گزارش تصویری از همایش پیاده روی بمناسبت “روز جهانی مبارزه با مواد مخدر” صبح امروز سه شنبه پنج تیرماه ٩٧ از بیمارستان طباطبایی تا میدان بختیاری: