صدای هفتکل،اسفندیار رنجبری درگذشت

این اتفاق لحظاتی پیش بر اثر عارضه قلبی رخ داد . این خبر بازتاب زیادی داشته و هنوز از طرف خانواده وی تایید نشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.