انتصاب سردار نجف پور به سمت مدیرکل جمعیت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس استان خوزستان

میثاق حاجتی| خورنا: انتصاب سردار نجف پور به سمت مدیرکل جمعیت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس استان خوزستان.

به گزارش پایگاه خبری خورنا  سردار حاج موسی نجف‌پور از یادگاران‌ دوران‌ دفاع مقدس‌ با پیشنهاد شورای مرکزی سیاستگذاری جمعیت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس کل کشور به مدت سه سال به سمت مدیرکل‌ جمعیت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس استان خوزستان و عضو شورای سیاستگذاری‌ کشور‌ منصوب‌ شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.