انتصابات جدید در اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان

خورنا-احمدرضارستمی: در حکمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان، سید حکمت اله موسوی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و محمدحسین ارسطو زاده نیز به عنوان سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره‌کل انتخاب شدند.

همچنین بنابراین گزارش شکراله قاسمی و پیمان نبهانی هم به ترتیب به عناوین معاونت صنایع دستی و سرپرست معاونت گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان منصوب شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.