مانور سیاسی با افطاری ژنهای خوب

عباس مدحجی . خورنا: گلچین مزرعه ی اصلاحات خوزستان، افطاری دیشب را مهمان استاندار جوان بودند تا بار دیگر با به رخ کشیدن میوه های نوبر بازار سیاسی ، جیب ناظران بازار و ویترین میوه فروشان رقیبش را محک بزند.

استاندار۴۶ساله خوزستان که اکنون در میان سالی هنوز هم جوان!! خوانده میشود با شوآف افطاری دیشب شاید میخواسته چیزی را برای شنیدن “دیوار” به “در” گفته باشد. جبهه اصلاحات استان که مدتها بود از اختلافات داخلی ضربه میخورد ، اخیرا به بستر گروکشی های اداری سیاسی تبدیل شده و دائما به اخبار ضد و نقیض و یا تکذیب شده استناد میکند تا نشان دهد هنوز سرپاست.
دامنه ی اخبار استان چند روز گذشته نشان دهنده ی عمق فاجعه ی اختلافات داخلی این تفکر بود بطوری که رقبا کمتر از بیست و چهار ساعت اخبار و بیانیه های یکدیگر را نقض، رد یا تکذیب میکردند. مهمانی افطاری شب گذشته هم شاید برای ارام نشان دادن این تلاطم ها و شوآف قدرت حامیان تدارک دیده شده بود تا پدرخوانده های اصلاحات استان گوشی دستشان بیاید که هنوز بازی تمام نشده و برگ برنده رو نشده است .

از طوفانهای اختلاف استان که فاکتور بگیریم، لشکر اغلب پرسونالیزه شده ی مدعوین استاندار بود که بیش از پیش ، تحلیلِ نمایشِ حمایتِ حامیان را اثبات میکند. خواسته های شخصی و منافع فردی که بر خط مشی و سیاست کلان غلبه کند، مطالبات کلان و مردمی جای خود را به مطالبات شخصی و عزیزکردگی فردی میدهد.

در حالی که استان زیر ساطور بی آبی و هوای آلوده و اعتصابات ناشی از بیکاری و عدم پرداخت حقوق کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و تلاش برای فتح جدول ناامنی های اجتماعی کشور در حال جان دادن است ، تجمیع برخی چهره های امتحان پس داده ی سیاسی که نگاهشان به جهان اطرافشان صرفا سیاسی است چه دلیلی بجز رجز خوانی سیاسی و ترساندن مخالفین میتواند داشته باشد؟؟
شاید هم شریعتی میخواهد قبل از آنکه حلقه ی نرگسش تنگ تر شود با دکترای ژنتیکش ، ژنهای خوب استان را دور خودش جمع کرده و با افطاری خوب ، ژن خوبشان را تقویت کند. تعداد کثیری از ژنهای بد یا ناقص هم یا دعوت نشده بودند یا خود ترجیح دادند قاطی ژنهای اصلاح شده نشوند. البته چهره های ثابت شده ی زیادی هم بودند که علاوه بر مرکز ثقل بودن و چهره ی مردمی داشتن ، مورد قبول اطیاف گسترده ای از سیاستها بوده و هستند و احتمالا صرفا برای باز کردن روزه به تالارمیرداماد رفته بودند. نامهای قَدَری که عملکرد ثابت ، مقتدرانه و متعادلشان گویای حقایق بسیاری از کارنامه ی قابل قبولشان دارد.

باری، احتمالا مهره های سیاسی خُرد هم امروز به این نتیجه رسیده اند که عکس گرفتن با استاندار بر اصلاحِ تصویرِ خط مشی کلی بر مبنای سیاست مردمی ارجحیت پیدا کرده و کارنامه ای به درد بخور تر است که تصاویرش با مسولین و صاحبان قدرت بیشتر و صمیمانه تر باشد.

اما یادمان نرود که یک مهره حتی اگر کارنامه ش هم پُر باشد ، هنوز هم یک مهره برای دستی بزرگتر است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.