“نخستین پیمایش خط الراس کامل کوهستان منگشت به طول ۱۰۰ کیلومتر با صعود به همه قلل معروف آن”

هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان باغملک باشگاه کوهنوردی کیان قلعه تل "نخستین پیمایش خط الراس کامل کوهستان منگشت به طول ۱۰۰ کیلومتر با صعود به همه قله های معروف آن" از روستای فالح و قله قارون (قله خدا) به روستای اژگیل ایذه و قله منگشت. "کوهنوردی تلاشی بسیار شگفت انگیز و بسیار شخصی است ؛ شگفت انگیزتر و شخصی تر از آن که با حسادت های کم اهمیت و چشم و هم چشمی لکه دار شود"......( اد ویسترز )

هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان باغملک

باشگاه کوهنوردی کیان قلعه تل

“نخستین پیمایش خط الراس کامل کوهستان منگشت به طول ۱۰۰ کیلومتر با صعود به همه قله های معروف آن”

از روستای فالح و قله قارون (قله خدا) به روستای اژگیل ایذه و قله منگشت.

“کوهنوردی تلاشی بسیار شگفت انگیز و بسیار شخصی است ؛ شگفت انگیزتر و شخصی تر از آن که با حسادت های کم اهمیت و چشم و هم چشمی لکه دار شود”……( اد ویسترز )


فرید کیانی مقدم؛ سال ها بود که با باز کردن در خانه و دیدن ستیغ منگشت سودای پیمایش کامل آن را در ذهن می پروراندم…
با تلاش های نافرجام گروه ها و باشگاه های شهرستانی و استانی برای پیمایش کامل کوهستان سترگ منگشت انگیزه مان برای اتمام این پروژه در اولین تلاش بیشتر و نیروی محرک کارمان شد…

منگشت فقط یک قله در مجاورت شهرستان ایذه نیست ؛ بلکه رشته کوهی است که از شرق ایذه شروع شده و تا مرزهای کهگیلویه و بویر احمد امتداد دارد.
منگشت در بیشتر طول خود به صورت یک مرز طبیعی بین شهرستان های ایذه و باغملک کشیده شده است
طول تقریبی آن به صورت خط هوایی تقریبا نزدیک به ۶۰ کیلومتر و طول پیمایشی آن با توجه به پهنا نوع مسیر و تعداد قله های انتخاب شده متغییر و به بیش از ۱۰۰ کیلومتر هم می رسد
منگشت در زاگرس میانی قرار دارد و همانند آن دارای راستای شمال غربی – جنوب شرقی می باشد…

این تیم را تجربه پیمایش کامل خط الراس دنا
پیمایش خط الراس مرکزی دنا از سی سخت به خفر
پیمایش خط الراس مرکزی دنا به صورت رفت و برگشتی از خفر به خفر
پیمایش خط الراس فرعی دنا
پیمایش بخشی از خط الراس علم کوه از لشکرک تا علم و مرجیکش همراهی می کرد

و به عنوان تمرین آمادگی قبل این برنامه اولین پیمایش خط الراس اسپیدون را در اوایل اردیبهشت ماه اجرا کرده بودیم

نفرات شرکت کننده :

۱_ عباسعلی اژدری ۲_ وحید کیانی مقدم
۳_ فرید کیانی مقدم

شروع:
پنجشنبه ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۷ ساعت۱۵:۰۶ روستای فالح، چشمه و باغ ایوک

پایان:
سه شنبه ۱ / ۳ / ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ روستای اژگیل ایذه
مجموع تقریبا پنج روز و پنج شب

مسیر رفت با وسیله نقلیه:
۱_ قلعه تل ۲ _ ایذه ۳_ دهدز ۳_ روستای فالح ۴_ ایوک

مسیر برگشت با وسیله نقلیه:
۱_ روستای اژگیل ۲_ شهر ایذه ۳_ شهر قلعه تل

خلاصه پیمایش

روز اول :

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۵:۶ از باغ و چشمه ایوک در ارتفاع ۱۵۷۶ متری حرکت خود را شروع کرده و بعد از گذر از شیب ملایم دره مجاور و با افزایش ارتفاع به منطقه چهل ویک خونه رسیدیم که آب به وسیله لوله از چشمه ریزک تا آنجا کشیده شده بود آب برداری و استراحت و گرفتن اطلاعات تکمیلی از آقای اورند حسینی راه خود را ادامه داده و با صعود و گذر از مسیر مال رو در زیر سایه درختان بلوط و کنار بوته های خرکول به وارگه ریزک رسیدیم کمی بالاتر و در زیر چشمه پا تو وه ای ( patovei ) در ارتفاع ۲۵۲۰ متر و در ساعت ۱۹:۵۲ شب مانی اول…

روز دوم:

ساعت ۸:۲۷ با آب برداری از چشمه پا توه ای به حرکت خود ادامه دادیم و با عبور از چشمه اهسل ( ehsel ) و طرح های کرفس محافظت شده با صعود از یک دهلیز ساعت ۱۱:۷ بر بلندای اولین یال مسیر، تیل جالونگه به ارتفاع ۳۱۱۰ متر رسیدیم، چای، استراحت کوتاه و ادامه مسیر از فراز یال جالونگه فرود به گردنه و وار چویلی و صعود به بلندای یال اصلی خط الراس رسیدیم محلی که یال سرقوچ را از قارون جدا می کند گردنه بالای دره دراز، ناهار و استراحت…
کوله ها را همانجا گذاشته و با کوله قله حرکت کردیم در ساعت ۱۷:۰۶بر بلندای بلندترین قله خط الراس منگشت ایستادیم قارون قله خدا به ارتفاع ۳۶۱۳ متر مسافت پیموده شده تا اینجا ۱۴/۶ کیلومتر بعد از گرفتن عکس یادگاری و سرود ملی به سمت گردنه فرود رفتیم به محل کوله پشتی ها رسییدیم و از طریق گردنه کوگدون ( kog doon ) وارد دشت سرقوچ شدیم و در کنار چاه آب شب مانی دوم…. ارتفاع ۳۰۳۵ متر ساعت ۲۰:۳۹….

خاطره: همان شب گله گرگی که کمی جلوتر از ما حرکت می کرد چندین راس از گوسفندان عشایر را دریدند….

روز سوم :

بعد از خوردن صبحانه و با گذر از عرض دشت در ساعت ۷:۳۶ با صعود از شیب تند و ریزالی به قله ۳۳۰۲ متر جنوب سرقوچ مشرف به دره و جاده گندمکار صعود کردیم، مسیر رفته را باز گشته و در وسط، دشت با جمع کردن کمپ و کوله به دوش از یال جنوب غربی با شیب تند بر بلندای قله ۳۳۲۰ متری هفت شهیدان ایستادیم…
نمایی کامل از دشت سرقوچ و دره سیروک و دور نمایی از مسیر طولانی خط الراس که انتظارمان را می کشید…
از طریق دره جنوب غربی و یک ریزال نچندان مناسب فرود آمده و در ساعت ۱۴:۰۵ وارد سیروک شدیم ارتفاع ۲۸۵۰ متر به محل از پیش انتخاب شده در کنار وارگه آقای بناری رفتیم، ناهار استراحت و برپایی کمپ سوم…
ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه از مسیر دهلیز بالای سیروک از راه مالرو وارد دشت خشک شدیم طول آن را پیمایش کرده از راه مال رو ریزالی و با شیب متوسط دشت خشک بر گردنه گندمکار سوار بر یال قله پس شونه شدیم یال را در جهت شمال غرب ادامه داده و در ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه بر بلندای ۳۳۰۰ متری پس شونه ایستادیم…عکس، نقطه جی پی اس و فرود از قله و عبور از دشت خشک و رسیدن به محل کمپ در سیروک و شب مانی سوم…

روز چهارم :
ساعت ۸:۳۰ حرکت از سیروک از مسیر مالرو به سمت چهاربازار، ساعت ۱۲:۱۳ با عبور از چهار بازار به گردنه بالای شیوند رسیدیم با ثبت نقطه گردنه در جی پی اس از شیب تند قله مجاور صعود کرده و با فرود از آن وارد منطقه آدگار برای آب برداری از چشمه آن شدیم، ناهار و آب برداری از چشمه و ادامه مسیر و عبور از شیب تند و گذر از چند گردنه ریزالی و صعود از یال سنگی در مکانی مناسب و در زیر قله سر پلی در ساعت ۱۹:۴۵ و ارتفاع ۳۲۰۰ متری شب مانی چهارم…..
وضعیت آنتن دهی تلفن عالی.

روز پنجم:

ساعت ۸:۵۵ با صعود به قله سرپلی( sar peli) به ارتفاع۳۲۵۴ متر به راه خود ادامه داده وبا عبور از برف پیر بزرگ و برف پیر کوچک و چندین صعود فرود کوتاه دیگر به گورآب بره شور رسیدیم ساعت ۱۱:۵۵ نهار، استراحت و آب برداری از منطقه سه چاه… صعود و عبور از چند قله فرعی ساعت ۱۴:۱۲ به قله گره اسبید رسیدیم فرود آمده و با ادامه یال و عبور از گردنه بالای تنگ آبی به زیر قله فرعی قبل غلاجیک رسیدیم از چند متر قله آن را دور زده فرود و در ساعت۱۷:۵۵ دقیقه بر فراز قله ۳۰۰۰ متری غلاجیک ایستادیم شوق پایان کار انرژی مان را زیاد و خستگی را از تن به در کرده بود از قله فرود آمده و صعود فرود قله بعدی و رسیدن به گورآب قبل قله اصلی منگشت ایذه کمی استراحت و ادامه راه و در ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه صعود به آخرین قله اصلی خط الراس منگشت و قله منگشت ایذه به ارتفاع ۲۹۴۵ متر
سرود ملی، عکس یادگاری و ارسال پیام پایان کار برای همنوردان چشم انتظار
از قله فرود آمده چندتا قله فرعی را صعود کردیم و از طریق دره ای با شیب تند و دست به سنگ های متوالی به چشمه آب هرمو رسیدیم….. شب مانی پنجم و آخر

روز ششم خروج از خانه و پنجم پیمایش :
صبح بعد از خوردن صبحانه و فرود و عبور از تنگ برف کشان و از مسیر مال رو به جاده بین اژگیل و روستای آب خیگان ( o khigoon) جایی که آرش کیانی گرامی با ماشین انتظارمان را می کشید رسیدیم
ساعت ۱۱:۴۴ پایان ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کوهستان منگشت

با تشکر از :

آقای آرش کیانی جهت حمل و نقل از قلعه تل به فالح و برگشت از اژگیل
تشکر از هوشنگ کیانی عزیز برای در اختیار قرار دادن دستگاه جی پی اس خود به تیم ما
تشکر از کورش بهمنی گرامی برای همراهی و تدارکات تیم

گزارش کامل با ذکر جزعیات و نقاط مسیر به زودی….

نویسنده: فرید کیانی مقدم