هر که در مرکز، رفاهش بیشتر!

خورنا-فرزادشعبانی

نوشتاری از فرزاد‌ شعبانی

هموطنان سراسر کشور بیاد دارند زمستان سال گذشته را که دمای هوا در تهران، کرج و سایر شهرهای سردسیر به نقطه انجماد رسید!
باز همه بیاد می آورند که سرمای هوا در روزهای ۸و۹ بهمن ماه ادارات و مدارس این شهرها را به تعطیلی کشاند!

امروز اما خوزستان، داغ است؛ مردم روزه دارند و سیل هشدارهای خاموشی بیش از هر زمان آسایش روانی مردم صبور این خطه را سلب کرده است!
با این تفاصیل بنظر نمی رسد داغی هوا و سوزندگی زمین و ناتوانی دستگاه های خنک کننده در خوزستان، هیچگاه باعث شود تا ادارات و مراکز دولتی و یا حتی مدارسی که در اردیبهشت و خرداد همان قدر داغ و غیرقابل تحملند که در مرداد و شهریور، به تعطیلی کشیده شوند!

تابستان و شرجی، امسال زودتر از موعد همیشگی آمد!
حداقل انتظار مردم از مسئولان اینست که همانگونه که سرمای هوای هشتم و نهم بهمن سال گذشته باعث تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و هم چنین مدارس شهرهای سردسیر به ویژه پایتخت شد، در یک اقدام موازی بخاطر گرمای طاقت فرسای جنوب، فکری هم بحال خوزستان مهجور نمایند، چرا که تحمل سرما و یخبندان بمراتب آسان تر از شرجی و گرمای بالای ۶۰درجه سانتی گراد آن هم با زبان روزه است!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.