بازدید میدانی محمد نجاتی پور فرماندار، رئیس جهاد کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی از وضعیت کشاورزی، باغات و جداول آب و قنات شهرستان باغملک

در این بازدید که مورد استقبال اهالی گردید باغداران اذعان نمودند برای اولین بار شاهد حضور فرماندار و مسئولین باغملك در راستای بررسی و پیگیری مشکلات قنات ، انهار و باغاتمان هستیم و جای خوشحالی دارد که فرماندار پیگیر مسائل آب کشاورزی و مدیریت بحران آب هستند .

بررسی مشکلات باغداران باغملک و بازدید میدانی محمد نجاتی پور فرماندار، رئیس جهاد کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی از وضعیت کشاورزی، باغات و جداول آّب و قنات شهرستان باغملک

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری باغملک؛ محمد نجاتی پور در بازدید از وضعیت قنات سنتی، جداول آب کشاورزی باغات شهر باغملک خواستار رفع مشکلات کشاورزان شد و تاکید کرد بهسازی قنات و جداول تامین آب اولویت کاری جهادکشاورزی باشد.
در این بازدید که مورد استقبال اهالی گردید باغداران اذعان نمودند برای اولین بار شاهد حضور فرماندار و مسئولین در راستای بررسی و پیگیری مشکلات قنات ، انهار و باغاتمان هستیم و جای خوشحالی دارد که فرماندار پیگیر مسائل آب کشاورزی و مدیریت بحران آب هستند .

فرماندار پس از بازدید صورت گرفته گفت : تثبیت سراب و بهسازی قنات و جداول تامین آب به عنوان اولویت کاری در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد. وی افزود : جهاد کشاورزی موظف به مطالعه و پیگیری و تامین اعتبار لازم برای ساماندهی جداول و قنات می باشد .

در پایان با درخواست باغداران فرماندار دستور اعزام یک دستگاه لودر برای تثبیت سراب و انتقال آب صادر نمود تا دستگاه مورد نظر در اسرع وقت به محل فرستاده شود.