بانوان خوزستانی در اردوی تیم‌ ملی فوتسال

محمد رستمی | خورنا: سه خوزستانی به اردوی تدارکاتی تیم‌ملی فوتسال بانوان فراخوانده شدند.

به گزارش پایگاه خبری خورنا سه خوزستانی به اردوی تدارکاتی تیم‌ملی فوتسال بانوان فراخوانده شدند.

طاهره مهدی‌پور، فاطمه پاپی و فرشته خسروی از استان به این اردو دعوت شدند.

همچنین رز جدیدی‌زاده از خوزستان به عنوان مربی در این اردو حضور دارد.

اردوی تیم‌ملی بانوان از ۲۰ تا ۲۸ فرودین‌ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم‌ملی فوتسال بانوان ۱۹ ورزشکار را به این اردو فراخوانده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.