کشت سبزی و صیفی در آبادان


کشت سبزی و صیفی در آبادان
پاییز امسال ۲ هزار و ۳۶۴ تن سبزی و صیفی از فضای بین نخیلات آبادان برداشت شد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اعلام خبر فوق گفت: در کشت پاییزه امسال سبزی و صیفی ۳۴۹ هکتار از فضای بین نخیلات زیر کشت رفت.
ناجی شهیب زاده گفت: کشت سبزی و صیفی معمولا در فضای بین نخیلات آبادان صورت میپذیرد که در مجموع پاییز و تابستان سال جاری ۶۴۴ هکتار از اراضی زیر کشت رفت و ۴ هزار و ۶۴۴ تن سبزی و صیفی برداشت شد.
شهیب زاده اظهار کرد: میانه کاری در بین نخیلات سبب افزایش کمی و کیفی محصول خرما میشود و از هجوم علف های هرز خطرناک نخلستان جلوگیری میکند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.