حال کتابهایمان اصلا خوب نیست

خورنا- فاطمه پوراکرمی/ دوستان خوبم کجا هستید ، خوابتان برده یا در میهمانی بسر می برید لطفا باخبر شوید حال کتابهایمان اصلا خوب نیست ؛ حالشان بد است دکتر جوابشان کرده و اینک در کنج خانه در انزوا
نشسته اند ، از تنهایی و بی کسی گرد بی مهری تمام وجودشان را گرفته نای ندارند و نفس کشیدن برایشان مشکل شده است .

دوستان یار مهربان؛ دانا و خوش بیان؛

آنکه مارا پند می داد فراوان ؛ همان یاردوست داشتنی خودمان ؛ بیمار شده دوستانم یاردوران کودکی خود و سلاله واصل و نسبمان بیمار شده است ؛

برای ملاقاتش تاریخ و روز و ساعت مقرر نشده ملاقات برای عموم آزاد است ، روی درب اتاقش هم حک نشده ملاقات فقط در روزهای …
بشتابید صدایش کنید ؛ نوازشش کنید گرد و غبار بی مهری و تنهایی را از وجودش بزدایید ،،،

آه و صدافسوس:

دوست خوب سلام؛ ببخش من خیلی تلاش کردم به همه اعلام کردم ،درب تمام خانه هارا زدم به تمام مدارس و ادارات و اماکن ها سر زدم به همه گفتم که حالت خوب نیست ؛؛ اما کسی حرفم را گوش نکرد؛ دوستانمان همه مدیر و مدبر شده اند ، با یک کلیک کوچک روی موس یک متن بر گرفته شده را بدون مطالعه به اقصی نقاط دنیا ارسال می کنند؛ دوستانمان وقت ندارند مدام در جلسه هستند ؛ جلسه هایی که تمام بندهایش تخصصی و با یک سرچ از گوگل گرفته شده است ؛

درب اتاقها؛ ملاقات در یک روز مشخص گشته است ؛ تازه منشی هم نمی گذارد وارد شویم ؛ دوست خوب دوستانمان ؛ مدام در حال عکس گرفتن و ارسال در دنیای مجازی هستند ؛ دوستانمان وقت ندارند هیچ کس وقت عیادت ترا ندارد

کمی تامل کنیم چرا اینقدر در این دنیا مجازی دنبال مطلب هستیم ؛که برای هم ارسال کنیم و با افتخار ارسال پیشینه کشورهای دیگر را برگی بر رزومه خود افزوده که فلان کشور سرانه کتابخوانی و مطالعاتشان بالاس و برای کتابخوانی چه برنامه هایی دارند؛سرانه کتابخوانی ما برای کشورهای دیگر چه رزومه ای دارد؟؟؟

لطفا آستین های همت را بالا زده و برای فرهنگ و هنر و کتاب خودمان درمان پیدا کنیم ؛ لطفا کمی به سبد خالی کتابهای خودمان نظاره گر باشیم که چقدر سرانه کتابخوانیمان پایین آمده است .

ماه بهمن ماه پر خیر و برکت فجر که مدام از این جلسه و همایش به ان جلسه می رویم؛ آیا یک همایش کتابخوانی برگزار کرده ایم؟ آیا در برنامه های جشن و ساز و آواز و سخنرانی ها از کودکی درخواست شد که با زبان شیرین کودکی کتابی برایمان بخواند ؟؟

لطفا به فکر حال و روز کتابها باشیم نگذاریم با بی مهری و بی خیالی حال فرهنگ و میراثمان بدتر شود بهترین و بزرگترین سرمایه هر جامعه کتابها و کتاب فروشی ها و کتابخانه ها هستند لطفا به میراث کشورمان بها دهیم.

با احترام خاص برای تمام مردم کشورم