مجوز تاسیس ۱۴ دهیاری جدید در بخش مرکزی اندیکا صادر شد

محمد رستمی | خورنا :  مجوز تاسیس ۱۴دهیاری جدید در بخش مرکزی اندیکا صادرشده و به زودی برای این ۱۴روستا دهیار معرفی می شود.

به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از ایرنا: باراصلی بهسازی،عمران ومدیریت روستایی را هم اکنون نهاد دهیاری بر دوش می کشد.
وی افزود: با اضافه شدن این ۱۴دهیاری تعداد دهیاریهای بخش مرکزی به ۵۱ دهیاری می رسد که در بهسازی ،توسعه وعمران روستایی نقش چشمگیری خواهند داشت.
بخشدار مرکزی اندیکا ادامه داد: برای نخستین بار و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، روستاهای فاقد دهیاری از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شده اند.
وی ضمن تقدیر از پیگیری های مدیرکل امور روستایی جهت صدور مجوز این دهیاری ها گفت: هزینه کرد این اعتبارات در بخش مرکزی بر اساس اولویت‌هایی مثل شاخص جمعیت، نیاز سنجی و روستاهای کمتر توسعه یافته خواهد بود.
بخشدار مرکزی اندیکا در پایان افزود: گر چه این اعتبارات جوابگوی همه مشکلات همه روستاهای فاقد دهیاری نخواهد بود اما با ادامه اجرای این قانون شاهد شکوفایی و برخوداری نقاط زیادی ازبخش مرکزی از این طرح خواهیم بود.
شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، آبژدان و چلو در شمال شرق اهواز قراردارد.