تصرف و تخریب چراغ خاموش منابع طبیعی در قلعه تل/ دل رئیس اداره منابع طبیعی باغملک به حال طبیعت نمی سوزد!

تصرف و تخریب چراغ خاموش منابع طبیعی در قلعه تل

اخیرا در حوزه کوه هفت چشمه ی قلعه تل باغملک و بخش بالادستی دره ی منتهی به این مکان تخریب هایی در نقاط مختلف این منطقه رخ داده است.
از جمله ی این اقدامات جاده کشی به کوه هفت چشمه بوده است.

باتوجه به اینکه هفته ی گذشته جلسه ی شورای حفاظت از منابع طبیعی در فرمانداری برگزار شد باید دید این موارد آشکار تخریب مورد بررسی قرارگرفته است یا خیر؟ ولی به هر صورت چیزی که واضح و روشن است، نسوختن دل مدیر ادراه منابع طبیعی به حال طبیعت بکر منگشت است.