صبح امروز

بازدید معاون فرماندار و مشاور سیاسی اجتماعی از دانشگاه پیام نورهفتکل

قادر سبحانی|خورنا_صبح امروز سید حمید حسینی معاون فرماندار و نادر مرادی مشاور سیاسی اجتماعی فرماندار هفتکل باحضور در دانشگاه پیام نور از حوزه امتحانی بازدید بعمل آوردند

حسینی در حاشیه این بازدید اظهار داشت:دانشگاه موتور اصلی توسعه و رشد جامعه بوده و مهمترین پایگاه رشد علم و زدودن جهل می باشد و در این راستا نقش اصلی را برای از بین بردن فقر فرهنگی و پرورش نیروی کار بازی می کند وباید در  سطح دانشگاه تلاش بیشتری کرده و بتوانیم  با همت و تعامل اساتید و دانشگاهیان شاهد موفقیت های بیشتری در این واحد دانشگاهی باشیم .

حسینی در پایان از ضمن مناسب دانستن عملکرد پیام نور از ریاست و پرسنل پیام نور هفتکل تقدیر نمود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.